how to write an essay ielts task 2 general

how to write cv engineering

how to write an opinion essay for ielts http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/comment/view/12155/0/52232 how to write a letter birthday to a friend

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy …………………………………………………………… nr. ……………. …………..

zawartej dnia………………………………………………w…………………………………………………………

 

Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………)

przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………………………….

lub na konto nr………………………………………………………………………………………………………….

 

Zwracam…………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym

 

 

podpis Konsumenta